Música: mp3


እናቱ ጣና A súa nai é Tana
እናቱ ጣና እባቱ ደጀን፥ A súa nai é Tana, o seu pai e Dejen.
እናቱ ጣና አባቱ ጸጀን እናቱ ጣና የሊትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና። A súa nai é Tana, os nenos de Etiopía veñen outra vez, veñen outra vez.
እባቱ ደጀን እናቱ ጣና፥ O seu pai é Dejen, a súa nai é Tana.
እባቱ ደጀን እናቱ ጣና፥ O seu pai é Dejen, a súa nai é Tana.
ሊትዮጲያ ልጽቺ መጡ እንደገና መጡ እንደገና። Os nenos de Etiopía veñen outra vez, veñen outra vez.
እባቱ ደጀን እናቱ ጣና፥ O seu pai é Dejen, a súa nai é Tana.
የእፍሪካ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና ... ወዘተ Os nenos de África veñen outra vez, veñen outra vez.
እናቱ ጣና
ïnnat-u t'ana
nai-POS3ªMASCSG Tana
"A súa nai é Tana"


እናቱ ጣና አባቱ ጸጀን
ïnnat-u t'ana abbat-u däjän
nai-POS3ªMASCSG Tana pai-POS3ªMASCSG Dejen
"A súa nai é Tana, o seu pai é Dejen"
እናቱ ጣና የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና
ïnnat-u t'ana yä-ityop'ya lïj-očč mät'-u ïndägäna mät'-u ïndägäna
nai-POS3ªMASCSG Tana POS(=de)-Etiopía neno-PL vir-3ªPL+PERF outra vez vir-3ªPL+PERF outra vez
"A súa nai é Tana, os nenos de Etiopía veñen outra vez, veñen outra vez"
አባቱ ደጀን እናቱ ጣና
abbat-u däjän ïnnat-u t'ana
pai-POS3ªMASCSG Dejen nai-POS3ªMASCSG Tana
"O seu pai é Dejen, a súa nai é Tana"
አባቱ ደጀን እናቱ ጣና
abbat-u däjän ïnnat-u t'ana
pai-POS3ªMASCSG Dejen nai-POS3ªMASCSG Tana
"O seu pai é Dejen, a súa nai é Tana"
ኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና
ityop'ya lïj-očč mät'-u ïndägäna mät'-u ïndägäna
Etiopía neno-PL vir-3ªPL+PERF outra vez vir-3ªPL+PERF outra vez
"Os nenos de Etiopía veñen outra vez, veñen outra vez"
አባቱ ደጀን እናቱ ጣና
abbat-u däjän ïnnat-u t'ana
pai-POS3ªMASCSG Dejen nai-POS3ªMASCSG Tana
"O seu pai é Dejen, a súa nai é Tana"
የአፍሪካ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና ... ወዘተ
y-afrika lïj-očč mät'-u ïndägäna mät'-u ïndägäna ... wäzätä
POS(=de)-África neno-PL vir-3ªPL+PERF outra vez vir-3ªPL+PERF outra vez ... etcetera
"Os nenos de África veñen outra vez, veñen outra vez"Grupo de Tipoloxía Lingüística (Universidade de Vigo) Última modificación da páxina November 26, 2009, at 08:50 PM