Recursos: Música: mp3 | Letra en amhárico e inglés

ያውና፡ ይታየናል፡፡
ያውና፡ ይታየናል፡ የህሁ፡ ፈደል፡ Vemos o alfabeto Hahu
ያውና፡ ይታየናል፡ የህሁ፡ ፈደል፡ Vemos o alfabeto Hahu
ሥናግዕዝ፡ ሥንቆጥር፡ ከዛፍ፡ ጥላ፡ ስር፡ Aprendemos o alfabeto Amhárico e estudiámolo baixo a sombra dunha árbore
ሥናግዕዝ፡ ሥንቆጥር፡ ከዛፍ፡ ጥላ፡ ስር፡ Aprendemos o alfabeto Amhárico e estudiámolo baixo a sombra dunha árbore
ተማሩ፡ ተማሩ፡ ልጀች፡ ሀግዕዝ፡ ትምህርትን፡ ውደዱ፡ ሁካዕብ፡ Aprendede, aprendede nenos, Ha-Ge'ez; apreciade a vosa educación, Hu-Ka'eb
ተማሩ፡ ተማሩ፡ ልጀች፡ ሂሣልስ፡ ትምህርትን፡ ውደዱ፡ ሃራብዕ፡ Aprendede, aprendede nenos, Hi-Salis; apreciade a vosa educación, Ha-Rab'e
ትምህርትን፡ የጠሉ፡ ሂሃምስ፡ በጣሙን፡ ተኅዱ፡ ህሳድስ፡ Os que non aprecian a súa educación, He-Hamis, sufrirán, He'-Sadis;
ትምህርትን፡ የጠሉ፡ ሆሳብዕ፡ በጣሙን፡ ተኅዱ፡ Os que non aprecian a súa educación, Ho-Sab'e, sufrirán,
ሀግዕዝ፡ ሁካዕብ፡ ሂሣልስ፡ ሃራብዕ፡ ሄሃማስ፡ ህሳድስ፡ ሆሳብዕ፡ Ha-Ge'ez, Hu-Ha'eb, Hi-Salis, Haa-Rab'e, He-Hamis, He'-Sadis, Ho-Sab'e
በኑታ፡ ጉሮሮ፡ ጠጅ፡ይንቆርቆር፡ በኛ፡ ጉሮሮ፡ ቆለም፡ ይንቆርቆር፡ Deixen fluir o Tej pola gorxa dos nosos profesores, deixemos fluir polas nosas gorxas a sabedoría
በኑታ፡ ጉሮሮ፡ ጠጅ፡ይንቆርቆር፡ በኛ፡ ጉሮሮ፡ ቆለም፡ ይንቆርቆር፡፡ … Deixen fluir o Tej pola gorxa dos nosos profesores, deixemos fluir polas nosas gorxas a sabedoría...

Transliteración e glosa

ያውና፡ ይታየናል፡፡
yawïna yïtayänal
ያውና፡ ይታየናል፡ የሀሁ፡ ፊደል፡
yawïna yï-t-ayä-n-al yä-hahu fidäl
Aí está 3sg-Pasiva-ver-nós-Imperf de-hahu alfabeto
Ahí vemos o alfabeto Hahu
ሥናግዕዝ፡ ሥንቆጥር፡ ከዛፍ፡ ጥላ፡ ስር፡
sï-na-gï'ïz sï-n-k’ot’ïr kä-zaf t’ïla sär
mentres--lingua mentres-1pl-contar de-árbore sombra baixo
Aprendemos o alfabeto Amhárico e estudiámolo baixo a sombra dunha árbore
ተማሩ፡ ተማሩ፡ ልጆች፡ ሀግዕዝ፡ ትምህርትን፡ ውደዱ፡ ሁካዕብ፡
tämar-u tämar-u lïj-oč ha-gï'ïz tïmhïrtï-n wïdäd-u hu-ka'ïb
aprender(imperativo)-2pl aprender(imp)-2pl neno-pl educación apreciar(imp)-2pl
Aprendede, aprendede nenos, Ha-Ge'ez; apreciade a vosa educación, Hu-Ka'eb
ተማሩ፡ ተማሩ፡ ልጆች፡ ሂሣልስ፡ ትምህርትን፡ ውደዱ፡ ሃራብዕ፡
tämar-u tämar-u lïj-oč hi-salïs tïmïhïrïtï-n wïdäd-u ha-rab’e
aprender(imp)-2pl aprender(imp)-2pl neno-pl. educación apreciar(imp)-2pl
Aprendede, aprendede nenos, Hi-Salis; apreciade a vosa educación, Ha-Rab'e
ትምህርትን፡ የጠሉ፡ ሄሃምስ፡ በጣሙን፡ ተጎዱ፡ ህሳድስ፡
tïmhïrtï-n yä-t’äl-u he-hamïs bät’amun tägod-u hï-sadis
educación (os)que-odiar-3pl. moito sufrir(imperf)-3pl
Os que non aprecian a súa educación, He-Hamis, sufrirán, He'-Sadis;
ትምህርትን፡ የጠሉ፡ ሆሳብዕ፡ በጣሙን፡ ተጎዱ፡
tïmhïrtï-n yä-t’älu ho-sab’e bät’amun tägod-u
educación (o)que-odiar-3pl. moito sufrir(imperf)-3pl
Os que non aprecian a súa educación, He-Hamis, sufrirán
ሀግዕዝ፡ ሁካዕብ፡ ሂሣልስ፡ ሃራብዕ፡ ሄሃማስ፡ ህሳድስ፡ ሆሳብዕ፡
ha-gï'ïz, hu-ka'ïb, hi-salïs, ha-rab’e, he-hamïs, hï-sadïs, ho-sab’e
Hä-Ge'ez, Hu-Ka'eb, Hi-Salis, Ha-Rab'e, He-Hamis, Hï-Sadis, Ho-Sab'e
በኔታ፡ ጉሮሮ፡ ጠጅ፡ ይንቆርቆር፡ በኛ፡ ጉሮሮ፡ ቆለም፡ ይንቆርቆር፡
bäneta guroro t’äj yï-nk’ork’or bä-ña guroro k’oläm yï-nk’ork’or
por- gorxa licor 3sg.-fluir (Iusivo) por-nosa gorxa sabedoría 3sg.-fluir (Iusivo)
Deixen fluir o Tej pola súa gorxa , deixemos fluir polas nosas gorxas a sabedoría

Notas:

  • Esta canción fai continuamente referencia ao alfabeto amárico (ፊደል ), e específicamente aos nomes que reciben as sete ordes vocálicas co primeiro carácter ( h): 1 hä =Hä-Ge'ez, 2 'hu'= Hu-Ka'eb, 3 'hi'= Hi-Salis, 4 'ha'= Ha-Rab'e, 5 'he' = He-Hamis, 6 'h' = Hï-Sadis, 7 'ho'=Ho-Sab'e


Grupo de Tipoloxía Lingüística (Universidade de Vigo) Última modificación da páxina April 11, 2009, at 12:16 PM