Texto

mp3

ፀሐይና ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ እነ ነኝ ጠንካራ እነ ነኝ ጠንካራ በሚል ይከራከሩ ነበር። በዝህ ጊዜ አንድ መኝገደኛ የብርድ መከላከያ ልብስ ለብሶ ይጓዝ ነበር። ከዝያም መንገደኘው ለብርድ መከላከያ ለብሶት የሚሄደውን ልብስ ቀድሞ ያስወለቀ በጥ ንካሬ ይበልጣል በሚል ተስማሙ። በዚህመ መሠረት ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ ባለበሌለው ጕልበት በሀይል ነፈሰ። ሆኖም ግን በሀይል በነፈሰ ቁጥር መንገደኘው የባሰውኑ በለበሰው ልብስ ይጀቦን ጀመር። በመጨረሻም ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ በገንዛ ፈቃድ አእቆመ። ፀሐይም በተራዋ ወጣችና ሙቀቷን ማውረድ ስትጀምር መንገደኛው ምንም ሳይቆይ ወዲያውኑ የለበሰውን ልብስ አወለቀ። በመጨረሻም ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ ፀሐይ በጥንካረ ከሱ የምትበልጥ መሆኗን ያለውድ በግድ እመነ።

Versión en galego

1 O vento do norte e mais o sol porfiaban sobre cal deles era o máis forte, 2 cando cadrou de pasar un viaxeiro envolto nunha ampla capa. 3 Conviñeron en que o que antes conseguise facerlle quitar a capa ao viaxeiro sería considerado o máis forte. 4 O vento do norte soprou con gran furia, 5 e canto máis sopraba máis se envolvía o viaxeiro na súa capa. 6 Finalmente, o vento do norte abandonou o seu empeño. 7 Entón o sol quentou con forza, e inmediatamente o viaxeiro sacou a capa. 8 E daquela o vento do norte tivo que recoñecer a superioridade do sol.

Glosa

1) ፀሐይና ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ
s'ähäy-ïnna kä-sämen bäkkul yämi-näfsä-w näfas
sol-e(Coord) do-norte dirección Rel(Imperf)-soprar-Art vento
"O sol e o vento que sopra desde o norte ..."
እነ ነኝ ጠንካራ እነ ነኝ ጠንካራ በሚል ይከራከሩ ነበር
ïne näñ t'änkarra ïne näñ t'änkarra bä-mmi-l yï-kkärakär-u näbbär .
eu son forte eu son forte con-'Rel'-dicir 3ª(Imperf)-discutir-Pl estaban
"..discutían decindo: 'Eu son o máis forte', 'Non, eu son o máis forte' "
2) በዝህ ጊዜ አንድ መኝገደኛ የብርድ መከላከያ ልብስ ለብሶ ይጓዝ ነበር
bä-zzih gize and mäñgädäñña yä-bïrd mäkkälakä-ya lïbs läbso yï-ggwaz näbbär .
en-ese momento un viaxeiro de-frío protexer-Instr roupa vestindo 3Sg-pasar(Imperf) estaba
"cando cadrou de pasar un viaxeiro envolto nun abrigo."
3) ከዝያም መንገደኛው ለብርድ መከላከያ ለብሶት የሚሄደውን ሊብስ
kä-zïya-m mängädäññaw lä-bïrd mäkkälakä-ya läbso-t yämmi-hedä-w-n lïbs
de-ese- viaxeiro-Art(o) para-frío protexer-Instr vestindo-3sg.Obx Rel(que)-levar-Art-Obx roupa
ቀድሞ ያስወለቀ በጥንካሬ ይበልጣል በሚል ተስማሙ
k'ädïmo y-aswälläk'ä bä-t'ïnkare yï-bält'-al bä-mmi-l täsmammu .
primeiro Rel(o que)-facer quitar en-forza 3sg-superar-Imperf con'Rel'dicir acordar(Perf)-3pl
"Acordaron que o que antes conseguise facerlle quitar o abrigo ao viaxeiro sería considerado o máis forte"
4) በዚህመ መሰረት ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ ባለ በሌለው ጕልበት በሀይል ነፈሰ
bä-zzih-ïm mäsärät kä-sämen bäkkul yämminäfsäw näfas ballä bä-lellä-w gulbät bä-hayl näffäsä .
con-esa (-tamén) razón de-norte desde que-sopra vento con-toda-Art forza con-intensidade soprou
"Con esa idea, o vento do norte soprou con gran furia"
5) ሆኖም ግን በሀይል በነፈሰ ቁጥር መንገደኛው የባሰውኑ በለበሰው ልብስ ይጀቦን ጀመር
honom gïn bä-hayl bä-näffäsä k'ut'ïr mängädäññäw yäbasä-w-n-u bä-läbbäsä-w lïbs yïjäbbon jämmär .
sen embargo con-forza canto-soprou máis o viaxeiro máis'ART-Obx'súa con (que)-vestir-3sg.Obx roupa 3sg-cubrirse comezou
"pero canto máis sopraba máis se envolvía o viaxeiro no seu abrigo."
6) በመጨረሻም ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ በገንዛ ፈቃድ አቆመ
bämäč'ärräša-m käsämen bäkkul yäminäfsäw näfas bägänza fäk'ad-u ak'omä .
Finalmente de-norte desde que-sopra vento por si mesmo empeño-seu parou
"Finalmente, o vento do norte abandonou o seu empeño."
7) ፀሐይም በተራዋ ወጣችና ሙቀቷን ማውረድ ስትጀምር
s'ähay-m bä-tära-wa wät't'-ač-ïnna muk'ät-wa-n mawräd sï-ttï-jämmïr
sol-(tamén) en-turno-seu apareceu-3sgFem-e calor-Art(a)-Obx baixar cando-3sgFem-comezar
"Entón o sol quentou con forza, (lit. "O sol, no seu turno, saiu e cando comezou a soltar a calor...")
መንገደኛው ምንም ሳይቆይ ወዲያውኑ የለበሰውን ልብስ አወለቀ
mängädäññä-w mïnïmm say-k'oy wädiyawnu yä-läbbäsä-w-n lïbs awálläk'ä .
o viaxeiro nada sen-esperar inmediatamente que-vestía-ART-Obx roupa quitou
e o viaxeiro sacou inmediatamente o abrigo."
8) በመጨረሻም ከሰሜን በኩል የሚነፍሰው ነፋስ
bämäč'ärräša-m käsämen bäkkul yämminäfsäw näfas
Finalmente de-norte desde que-sopra vento
"Finalmente, o vento do norte ..."
ፀሐይ በጥንካረ ከሱ የምትበልጥ መሆኗን ያለውድ በግድ አመነ
s'ähay bä-t'ïnkare kä-ssu yämmï-ttï-bält' mähon-wa-n y-al-äwïdd bägïd ammänä .
sol en-forza a-el Rel(que)-3SgFem-superar feito-Fem-Obx sen querer por-necesidade aceptou
"... aceptou en contra da súa vontade o feito de que o sol o superaba en forza"

Referencias

Este texto é orixinariamente unha fábula atribuida a Esopo. O texto foi traducido a numerosas linguas e utilizado como ilustración de transcricións fonéticas por parte da International Phonetic Association. De aí procede a versión en amhárico:

  • Hayward, Katrina e RichardJ. Hayward (1999): "Amharic". Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 45-50.


Grupo de Tipoloxía Lingüística (Universidade de Vigo) Última modificación da páxina March 04, 2023, at 06:06 PM