Abreviaturas das glosas utilizadas nos exemplos

AbreviaturaSignificadoCategoría
NOMNominativocaso do Suxeito