Determinado

ProximidadeDefinido
Próximo ó emisori
Próximo ó receptor ou algo xa mencionado
Lonxe do emisor e do receptorchǒ

Indeterminado

ǒttǒnun, un tipo de
ǒnŭun, uns
amualgún, calquera
musŭnuns
myǒtuns cantos, varios

Os determinadores indefinidos tamén teñen o significado de pronomes interrogativos e algúns deles deben ir sós e non acompañando a ningún nome.