Partículas

En coreano existen particulas pospostas ó nome que poden ter varias funcións: marcar a función sintáctica da frase (o caso), a función informativa (o tópico), etc.