En coreano as modalidades oracionais márcanse obrigatoriamente mediante un sufixo, polo que as cláusulas interrogativas só teñen que eliminar o sufixo -ta das declarativas e engadir o sufixo kka, no final do verbo principal. Os interrogativos teñen a mesma forma que os demostrativos, xa que esta posposición verbal indica a función dos mesmos sen necesidade de engadir novas formas. Por exemplo:

Na-nŭnonŭlpapp-ŭpni-ta
eu-TOPhoxeestar ocupado-DEC/DEF

"Hoxe estou ocupado"

Se cambiamos a posposición a modalidade oracional modifícase:

haksaeng-tŭl-ionŭlpapp-ŭpnikka
estudante-PL-NOMhoxeestar coupado-INTERROG/DEF

"Están os estudantes ocupados hoxe?"