Características xerais das estruturas predicativas:

  • Orde de constituíntes
    • Verbo final
    • orde variable dos actantes do verbo, con preferencia para o suxeito inicial
  • Os elementos que dependen do verbo (actantes e circunstantes) indican a súa función mediante un sufixo de caso (nominativo, acusativo, dativo, locativo, tópico)
  • O verbo non concorda con ningún actante

Estruturas intransitivas: suxeito e predicado

As estruturas intransitivas só teñen un participante que, habitualmente, cumpre as funcións sintacticas de suxeito, aínda que para evitar clasificalo desde unha perspectiva semántica ou sintáctica, denominarémolo S. O coreano é unha lingua nominativo-acusativo, o que quere dicir que o elemento non marcado é o participante S das intransitivas e o participante A das transitivas, mentres que o elemento que se diferencia é o participante P das transitivas. Para poder observar esta característica é preciso comparar algún exemplo de estrutura intransitiva con outras transitivas (cf. infra).

동생이 자요
tongsaeng-i cha-yo
irmán mozo-SUX durmir-DEC/CORT
"A miña irmá pequena durme"(P. 54)

Verbos estativos

En coreano os verbos estativos ou tamén denominados adxetivais fórmanse cunha construción dun só verbo e non se forman coa fórmula copulativa na que, habitualmente, en galego, interveñen o verbo SER e un adxectivo que fai a función de participante P, da estrutura copulativa. Neste caso como xa se comentou no apartado anterior non existen os adxectivos como clase léxica, polo que este tipo de construcións resólvense cun só verbo. Uns exemplos nos que se pode observar isto son:

짚이 크다
chip-i k'ǔ-ta
casa-SUX grande-DEC/PLANO
"A casa é grande" (K-R, p. 51)


인생이 짪다
insaeng-i tchalp-ta
vida-NOM corta-DEC/PLANO
"A vida é breve" (K-R, p. 52)

Estruturas transitivas: suxeito, obxecto e predicado

No caso das estruturas transitivas, como xa se comentou (cf supra) existen dous participantes, A e P. Como lingua nominativo-acusativo que é, o participante marcado é P.

인호가 오렌지를 잔다
inho-ka orenji-lǔl sa-n-ta
Inho-NOM naranxas-ACUS comprar-PRES-DEC/PLANO
"Inho compra laranxas"

Estruturas con dobre obxecto

Estas estruturas con dobre obxecto denomínanse diobxectuais. No coreano constrúense marcando A en nominativo, P en acusativo e o segundo obxecto en dativo. A orde mantense segundo os trazos habituais do coreano e o segundo obxecto pode ir entre o suxeito e o obxecto directo ou entre o primeiro obxecto e o predicado. Iso pódese observar no seguinte obxecto:

인호가 미나에게 편지를 썼다
inho-ka mina-ege p`yŏnji-lǔl ss-ŏss-ta
Inho-NOM Mina-DAT carta-ACUS escribir-Pasado-DEC/PLANO
"Inho escribiulle unha carta a Mina"

Circunstanciais e outros complementos periféricos

Os complementos circunstanciais sitúanse, habitualmente, no inicio das claúsulas, agás os adverbios de modo que soen ir entre o segundo obxecto e o primeiro obxecto. Estes complementos poden ir en distintos casos en función do circunstancial do que se trate, aínda que non todos poden ir en caso diferenciado, posto que non existen tantos casos en coreano.

어제 학교에서 수지가 유진에게 미아를 소개했어요
ŏje hakkyo-esŏ suji-ka yujin-ege mia-lǔl sogaehae-ss-ŏyo
hoxe escola-LOC Suji-NOM Yujin-DAT Mia-ACUS presentar-Pas-Dec/Pol
"Onte na escola Suji presentoulle a Mia a Yujin" (K-R, p. 55)

Outros esquemas predicativos

Atribución

As construcións atributivas do coreano créanse cun substantivo ó que se lle engade o morfema -i-ta. Esta morfema compórtase como un sufixo, posto que na escrita non se deixan ocos en branco entre o substantivo e o morfema e na pronuncia os dous morfemas forman unha unidade.

시간이 돈이다
sigan-i ton-i-ta
tempo-NOM diñeiro-COP-DEC/PLANO
"O tempo é diñeiro" (K-R, p. 92)
부인 미국 사람이디
puin-i miguk saram-i-ta
muller-NOM América persoa-Cop-Dec/Plano
"A súa muller é americana" (K-R, p. 53)

Existencia e Localización

Os verbos que constrúen as estruturas existeciais e as posesivas fórmanse cos mesmos verbos: iss-ta, para as afirmativas e -ŏps-ta, para as negativas. A resto da estrutura segue as marcas xerais, agás nas posesivas, en que o dativo, no caso de estar presente, antecede o nominativo.

선생님은 서울에 계세요
sŏnsaengnim-i sŏul-e kyese-yo
profesor-NOM Seul-LOC Existir/Hon-Dec/Pol
O profesor está en Seúl (K-R, p. 96)

Posesión

나에게 돈이 없어요
na-ege ton-i ŏps-ŏyo
eu-DAT diñeiro-NOM non existir-DEC/POL
Non teño cartos (K-R, p. 54)