O coreano é unha lingua que se pode considerar de morfoloxía aglutinante, dado que as palabras, polo xeral, compóñense dunha base á que se lle van sumando prefixos ou sufixos que engaden un significado gramatical.

Exemplos

uch`ebu-kawa-ss-ta
carteiro-NOMvir-PAS-DEC/PLAN

"O carteiro veu aquí" (páx. 47)

A vida é curta e a arte longa (páx. 49)