Claúsulas de relativo

Como en coreano non existen os adxectivos, a función de modificadores da frase nominal realízana as claúsulas de relativo.