Adxectivos

Os adxectivos preceden ao nome ao que modifican (AN)

Kiñe chod alka
Un amarelo galo
="Un galo amarelo"


Poden levar o sufixo -ke non singular

motriñ-ke waka = vacas gordas

Modificadores nominais

XN :

Chi karukato ñi kulliñ
O veciño seu animal
="O animal do veciño"


Construcións relativas

Mediante o morfema adxectivador -chi

Rel>N

Küdaw-küle-chi wentru
Traballar-PROG-ATR home
="Home que está traballando"

Mediante formas non finitas do verbo

N>Rel

Tati kawellu tami ngilla-el rume newen-nge-y

=O cabalo que compraches é moi forte [Zúñiga 2000:29]