Páxinas para unha introdución tipolóxica ao guaraní, iniciada por:

  • Anxo Bea Sampredo (Tipoloxía Lingüística 2006)
  • Florentino Pérez García (Tipoloxía Lingüística (2006)
  • Xesús González Eguía (Tipoloxía Lingüística 2006)

revisada e ampliada por:

  • Laura Collazo Durán (Tipoloxía Lingüística 2011)