A interrogación en palenquero pode ser parcial ou total:

A interrogación parcial constrúese cunha partícula interrogativa precedida do verbo e o suxeito o final:

¿Kumojue nombreele?
Calser PRESnomePOS 3ªSg
«¿Cal é o seu nome?»

As interrogativas totais constrúense seguindo a orde habitual de suxeito explícito,verbo é obxecto:

¿Kasitomamonáatenébaemantremuhémiero,belá?
CasitodaPLchicasPERFTer PASesePLtresmulleresmedoverdade?
«¿Casi todas as chicas tiñan medo de esas tres mulleres, verdade?»