Boatenémuchotrateh'ikalasi
2sgPERFtermoitoestratexiaprepcaraAFIRM
Ti tes moita estratexia na túa cara (literal)= Me estás invitando a la vociferación
¡Itanmetéboungalotaso
1 sgIRREALmeter2sgungarrotazo
Eu vouche dar un garrotazo
YoatandabounkachetákeEfinaatenk'itembení
1sgPERFPROGdar2sguncachetequeDelfinaPERFterqueintervir
¡Eu vou darte un cachete que Delfina terá que intervir!
Uroraatenéohoasí¡be!
UroraPERFTenolloasí¡mira!
Aurora ten o ollo así (de feo), ¡mira!
Definaemaflakuchentake...el' atabukákarnenu
Delfinaser PRESmáisflacuchentaque...3ªsgPERFPROGRbuscarcarneNEG
Delfina é máis flacucha que... e que ela non está a rebuscar a carne
¡Minákal'eli!¡minákalaeliapaleséhopobaka
Mirar PREScaraPOS 3ªsgmirar PREScaraPOS 3ªsgPERFparecernalgasvaca
¡Mira a súa cara! ¡Mira a súa cara! Parécese as nalgas dunha vaca!

(Diálogo grabado en 1988)