Pronomes de suxeito

O palenquero diferencia os pronomes atendendo o número, singular e plural, pero tamén establece variantes a partires da súa posición na oración.A selección dunha das variantes dos pronomes de suxeito vai depender de diferentes criterios: énfases, fonotáctica, estilo, tópico, etc. Moitos destes criterios adoecen da falta dun estudio rigoroso que os determine.

SINGULAR libre clítico
1ª persoa yo i'y'yo''
2ª persoa bo /ute-te bo-o-ute-te
3ª persoa ele-eli ele-el'-e hende (uno)
PLURAL (Non hai distinción entre morfemas libres e clíticos)
1ª persoa suto-uto- ma hende-ende
2ª persoa utere-utée- enu'' (arcaico)
3ª persoa ané-ele-eli