Os numerais do palenquero, deixando a un lado as cuestións fonéticas, manteñen a mesma estructura que no español, é dicir, trátase dun sistema de base decimal.

Estes numerais aparecen precedidos pola partícula pluralizadora ma-, aínda que seu uso non ten carácter obrigatorio.

a.Iátenéun mandobaka
 1sgPERFterunPLdousvaca
 «Eu teño (aproximadamente) unhas duas vacas»
b.mandomano
 PLdousmans
 «As dúas mans»