A orde básica das palabras no crioulo palenquero é suxeito (S) + verbo (V) + obxecto (O). Nos seguintes exemplos, tomados do corpus de grabacions de Schwegler, trátase de reflectir a orde dos constituíntes do crioulo estudado:

1.Itayebáplandaialo
 euPROGlevoplátanoearroz
 SVO
 "Levo plátano e arroz"
2.Anéasé-baminíakíPalenge
 ElesHABviraPalenque
 SVOBL
 "Eles adoitaban vir a Palenque"
3.I a tenambe
 euPROGterfame
 SVO
 "Teño fame"

Como é típico das linguas crioulas, no grupo nominal o núcleo precede o dependente:

4.Ndomuhéguapoa-talabáayáloyo
 DousmullerguapoPROG(están)lavarenrío
 "Dúas mulleres guapas están lavando roupa no río"

No caso dos adxectivos posesivos advírtese tamén unha posición postnominal que os investigadores do palenquero relacionan coa descendencia africana dos habitantes do palenque. O igual que todos os adxectivos do palenquero, os posesivos son formas invariables en xénero e número:

5.Toesemahendeemabesinomi
 todoesePLxenteserPLveciñomeu
 "Toda esa xente son os meus veciños"