Características xerais do verbo e o grupo verbal en palenquero

De mesmo xeito, os verbos son invariables. A forma invariable é derivada do infinitivo español con perda da consoante vibrante final. As categorías verbais de tempo, aspecto e modo exprésanse no palenquero coa adición dun sistema de particulas preverbais ou marcadores, que anteceden a forma verbal. Debemos sinalar que, si o suxeito é pronominal a partícula vai obrigatoriamente diante do verbo.

Iatababendépeskao
EuPROGvenderpeixe
"Eu estaba vendendo peixe"
Sutoakékelábaayákatahena
NosCond.hip.quedarPlaláCartaxena
"Nós quedaríamos alá en Cartaxena"
Itasakáunmamatikañame
EuPROGsacarunPLmaticañame
"Eu estou sacando unhas maticas de ñame"

Así, coma forma verbal básica e invariable temos o infinitivo, coa consecuente perda do fonema líquido vibrante final, /r/: para a primeira conxugación (jablá "falar") a segunda conxugación (kumé, "comer") e a terceira (bibí, "vivir"). As excepcións a estas tres conxugacións son as voces tando e bae "ir"