Introducións á lingua e á gramática do árabe estándar

Para a elaboración deste esbozo gramatical foron utilizadas a seguintes fontes:

  • Corrente, Federico (1992): Gramática árabe. Barcelona: Herder.
  • Fischer, Wolfdietrich : "Arabic", en Bright (ed.): International Encyclopedia of Linguistics. Oxford University Press, 91-98
  • Kaye, Alan (1987): "Arabic", en B. Comrie (ed.): The World Major Languages. Londres: Croom Helm, 664-685. [reeditado en B. Comrie (ed.): The Major Languages of Soutth Asia, The Middle East and Africa. Londres: Routledge, 1990, 170-191]
  • Lyovin, Anatole (1997): "Sketch of Modern Literary Arabic", An Introduction to the Languages of the World. Oxford University Press, pp. 201-217

Outras introducións recomendables:

  • Cowan, David (1998) Gramática de la lengua árabe moderna. Madrid: Cátedra.
  • Monferrer Sala, Juan Pedro (2002): Esbozo gramatical de árabe estándar, con una selección de 25 fragmentos. Córdoba: Universidad de Córdoba.
  • Paradela Alonso, Nieves (1999): Manual de Sintaxis Árabe. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid (2ª edición)