Sistema consonántico

Labiais Interdentais Alveolares Enfáticas
(faringalizadas)
Palatais Velares Uvulares Faringais Glotais
Oclusivas xordas t ت tˁ ط k ك q ق ʔ ء
sonoras b ب d د dˁ ض ʤ ج
Fricativas xordas f ف θ ث s س sˁ ص ʃ ش χ خ ħ ح h ه
sonoras ð ذ z ز zˁ ظ ʁ غ ʕ ع
Nasais m م n ن
Laterais l ل
Vibrantes r ر
Aproximantes w و j ي

Sistema vocálico

Breves Longas
i ِ u ُ i: ي u: و
a َ a: أ

Principais variacións fonéticas das vogais (alófonos)

As consoantes farínxeas e as uvulares inflúen as vogais veciñas converténdoas en posteriores e abríndoas.


Etiquetas: fonoloxia