Pronomes persoais independentes

Os pronomes distinguen, ademais de persoa e número, tamén xénero (masculino e feminino), agás para o dual e para a primeira persoa.

Táboa de pronomes persoais:

singular dual plural
’ana: أَنَا nahnu نَحْنُ
masc ’anta أَنْتَ 'antumma: أَنْتُمَا 'antum أَنْتُم
fem ’anti أَنْتِ ’antunna أَنْتُنَّ
masc huwa هُوَ huma: هُمَا hum هُمْ
fem hiya هِيَ hunna هُنَّ

Pronomes sufixados

Ademais das formas persoais independentes, que funcionan como suxeito, existen tamén formas sufixadas, que se engaden aos verbos como obxecto directo, ás preposicións como complemento, e aos nomes como sufixo posesivo

Táboa de sufixos persoais:

singular dual plural
-ni: نيِ / -i: يِِ -na: نَا
masc -ka كَ -kuma: كُمَا -kum كُمْ
fem -ki كِ -kunna كُنَّ
masc -hu هُ -huma: هُمَا -hum هُمْ
fem -ha: هَا -hunna هُنَّ

Os sufixos persoais únense a nomes (indicando posesión), verbos (sinalando o obxecto directo) e preposicións (como complemento da preposición).

kalb-i: "o meu can"
daraba-ni: "golpeoume"
bi-hinna "con elas"

[Os pronomes de terceira persoa cambian o /u/ en /i/ se a palabra á que se sufixan remata en /i/]

Posesivos

A posesión pronominal exprésase mediante a serie de pronomes sufixados ou sufixos persoais que se engaden á raíz nominal. O sufixo posesivo é incompatible co artigo. Exemplos:

baytu-hu = A súa casa (del)
baytu-ha: = A súa casa (dela)
bayt-i: = A miña casa
baytu-ki = A túa casa (fem.)

Os nomes posuídos son gramaticalmente definidos, polo que os adxectivos que os modifiquen deben ser definidos.

kalb-u-hu l-kabi:r-u
can-NOM-3SG DEF-grande-NOM
"o seu can grande"