A particula de tempo/aspecto necesaria para formar imperativos depende da clase de verbo:

  1. kia é usada con verbos adxectivos ou de experiencia.
  2. Ø / e para verbos transitivos e intransitivos. A escolla de Ø ou e depende da lonxitude do verbo máis a particula postposta: e se hai dúas sílabas ou menos, Ø para mais de dúas sílabas.

Exemplos:

Kiatika   Kiamōhio(koe)
IMPcorrecto   IMPsaber[2SG]
'Faino ben! '   'Tes que sabelo'
Enoho!   Haeremai!   Kōrero!
IMPsentar   irDIR   falar
'Senta!'   'Ven aquí!'   'Fala!'

Imperativo