A estrutura do grupo verbal

Os grupos verbos, como todas as frases (verbais ou nominais) do maori seguen o mesmo esquema estrutural:

(pre-nucleo) nucleo (post-nucleo)

Nos grupos verbais, atopamos:

A voz pasiva, sen embargo, aparece marcada por medio dun morfema afixado a base verbal