Attach:boerdemaori1.png Δ

A orde non marcada das cláusulas verbais é V-S-O e nas frases nominais é DET-NÚC-MOD.

Exemplos:

Kei.tekaitekurīiteika(Harlow: p. 29)
PRES.PROGcomerDEF SGcanOBXDEF SGpeixe
VSO
'O can está comendo o peixe'
Hetangatapai(Harlow: p 5)
INDEFpersoabo
DETNÚCMOD
'Unha boa persoa'
Ngākurīaterangatira(Harlow: p. 21)
DEF.PLcanPREPDEF.SGxefe
'Os cans do xefe'
tetuanuiotewhare(Harlow:p. 22)
DEF.SGtelladoPREPDEF.SGcasa
'O tellado da casa'