Interrogativas totais (si / non)

Interrogativas parciais: os interrogativos