Cláusulas de relativo


As cláusulas de relativo van introducidas por un pronome relativo. O relativo concorda en número co antecedente, pero vai no caso que lle corresponde dentro da clausula subordinada:

Kirjee-t, jo-i-sta kerro-i-n, o-vat pöydä-llä
Carta-pl (nom) relativo-pl-elat falar-imprf-P1sg ser-3Ppl mesa-ades
As cartas de que falei están na mesa


Cando a subordinada de relativo precede a clausula principal, ou cando o antecendente non está explícito, é un pronome interrogativo o que fai de relativo:

Se minkä sano-i-n on totta
Dem. (nom) interrogativo (acus) dicir-imprf-1Psg ser (3Psg) certo
Iso que dixen é certo


Interrogativas indirectas

As interrogativas indirectas van marcadas coma o resto das interrogativas:

E-n tiedä on-ko hän suomalainen
neg-1Psg saber (inf) ser-interrog el finés
Non sei se é finés