Ausencia de artigo

En finés non existe artigo

Demostrativos

Os demostrativos do finés poden funcionar como determinantes ou como pronomes.

Tämä kirja on minum. Este libro é meu.

Tämä on kirja. Isto é un libro.

Os demostrativos son tres. Tämä indica proximidade ao falante, equivale ao noso "este"; tuo indica afastamento do falante e agruparía os significados dos nosos "ese" e "aquel"; por último se refírese a algo xa mencionado.

Singular
Plural
NOM
tämä
nämä
XEN
tämä-n
nä-i-den
PART
tä-tä
nä-i-tä
INES
tä-ssä
nä-i-ssä
ELAT
tä-stä
nä-i-stä
ILAT
tä-hän
nä-i-hin
ADES
tä-llä
nä-i-llä
ABLAT
tä-ltä
nä-i-ltä
ALAT
tä-lle
nä-i-lle
ES
tä-nä
nä-i-nä
TRANS
tä-ksi
nä-i-ksi
Singular
Plural
NOM
tämä
nämä
XEN
tämä-n
nä-i-den
PART
tä-tä
nä-i-tä
INES
tä-ssä
nä-i-ssä
ELAT
tä-stä
nä-i-stä
ILAT
tä-hän
nä-i-hin
ADES
tä-llä
nä-i-llä
ABLAT
tä-ltä
nä-i-ltä
ALAT
tä-lle
nä-i-lle
ES
tä-nä
nä-i-nä
TRANS
tä-ksi
nä-i-ksi
Singular
Plural
NOM
se
ne
XEN
se-n
ni-i-den
PART
si-tä
ni-i-tä
INES
sii-nä
ni-i-ssä
ELAT
sii-tä
ni-i-stä
ILAT
sii-hen
ni-i-hin
ADES
si-llä
ni-i-llä
ABLAT
si-ltä
ni-i-ltä
ALAT
si-lle
ni-i-lle
ES
si-nä
ni-i-nä
TRANS
si-ksi
ni-i-ksi