Todas as formas negativas do verbo constrúense co verbo auxiliar ei (en, et, ei, emme, ette, eivät).

O presente constrúense co auxiliar ei máis a raiz do verbo principal:

Forma afirmativa Forma negativa
kerro-n narro en kerro non narro
kerro-t narras et kerro non narras
kerto-o narra ei kerro non narra
kerro-mme narramos emme kerro non narramos
kerro-tte narrades ette kerro non narrades
kerto-vat narran eivät kerro non narran


A forma negativa do imperfecto constrúese co auxiliar ei máis o participio de perfecto.

Forma afirmativa Forma negativa
kerro-i-n narraba en kerto-nut non narraba
kerro-i-t narrabas et kerto-nut non narrabas
kerto-i narraba ei kerto-nut non narraba
kerro-i-mme narrabamos emme kerto-neet non narrabamos
kerro-i-tte narrabades ette kerto-neet non narrabades
kerto-i-vat narrarban eivät kerto-neet non narrarban


A forma negativa do perfecto constrúese co auxiliar ei máis a forma ole (haber) sen desinencia de persoa e o participio de perfecto.

Forma afirmativa Forma negativa
ole-n osta-nut merquei en ole osta-nut non merquei
ole-t osta-nut mercaches et ole osta-nut non mercaches
on osta-nut mercou ei ole osta-nut non mercou
ole-mme osta-neet
mercamos emme ole osta-neet non mercamos
ole-tte osta-neet mercastes ette ole osta-neet non mercastes
ovat osta-neet mercaron eivät ole osta-neet non mercaron


A forma negativa do pluscuamperfecto constrúese co auxiliar ei máis o participio de perfecto de olla máis o participio de perfecto do verbo principal.

Forma afirmativa Forma negativa
ol-i-n osta-nut mercara en ol-lut osta-nut non mercara
ol-i-t osta-nut mercaras et ol-lut osta-nut non mercaras
ol-i osta-nut mercara ei ol-lut osta-nut non mercara
ol-i-mme osta-neet mercaramos emme ol-leet osta-neet non mercaramos
ol-i-tte osta-neet mercarades ette ol-leet osta-neet non mercarades
ol-i-vat osta-neet mercaran eivät ol-leet osta-neet non mercaranCategoría: Negación