Morfoloxía flexiva dos nomes

Os sufixos que se poden engadir (ademais dos derivativos) ós diferentes radicales das palabras declinables (estas son: os substantivos, adxectivos, numerais e pronomes) son as desinencias de número, caso, posesión? e enclíticos, podendo aparecer todos á vez ou non, pero sempre nunha orde fixa:

RAÍZ+ NÚMERO+ CASO+ SUFIXO POSESIVO+ ENCLÍTICO

Como por exemplo:

Pulloissannekin ‘tamén nas vosas botellas’

Pullo -i -ssa -nne -kin
RAÍZ PL INES POS 2ªPL ENCLÍTICO
botella -s dentro vosas tamén