Os numerais en suomi ou finés presentan unha base dez, a partir da cal se forman os diferentes numerais. Esta base dez principal é a formada a partir dos números do un ó dez:

Forma básica
1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 neljä
5 viisi
6 kuusi
7 seitsemän
8 kahdeksan
9 yhdeksän
10 kymmenen


Do once ó vinte fanse a partir do un ó nove ós que se lles engade -toista, que non é declinable e é o partitivo de toinen que é o ordinal segundo.

11 yksitoista
12 kaksitoista
13 kolmetoista
14 neljätoista
15 viisitoista
16 kuusitoista
17 seitsemäntoista
18 kahdeksantoista
19 yhdeksäntoista


A partir de vinte, os múltiplos dez fanse a partir das formas do dous ó nove ás que se lles engade o sufixo -kymmentä (obsérvese a relación coa forma dez kymmenen)

20 kaksikymmentä
30 kolmekymmentä
40 neljäkymmentä
50 viisikymmentä
60 kuusikymmentä
70 seitsemänkymmentä
80 kahdeksankymmentä
90 yhdeksänkymmentä


27 kaksikymmentäseitsemän
39 kolmekymmentäyhdeksän
52 viisikymmentäkaksi
76 seitsemänkymmentäkuusi
99 yhdeksänkymmentäyhdeksän


A partir de cen, en suomi sata, os numerais se forman engadindo a forma -sataa; e a partir de mil, en suomi tuhat, o sufixo tuhatta; e d o millón (miljoona) a palabra miljooonaa

100 sata
200 kaksisataa
238 kaksisataakolmekymmentäkahdeksan
300 kolmesataa
700 seitsemänsataa
711 seitsemänsataayksitoista
1.000 tuhat
2.134 kaksituhatta satakolmekymmentäneljä
3.000 kolmetuhatta
9.000 yhdeksäntuhatta
9.876 yhdeksäntuhatta kahdeksansataaseitsemänkymmentäkuusi
87.100 kahdeksankymmentäseitsemäntuhatta sata
456.302 neljäsataaviisikymmentäkuusituhatta kolmesataakaksi
1.000.000 miljoona
4.000.000 neljä miljoonaa

- Os numerais en finés son declinables como os substantivos, adxectivos ou pronomes tanto en número como en caso.