Cadro de pronomes persoais


Casos Singular Plural
1ºP 2ºP 3ºP 4ºP 5ºP 6ºP
NOM minä sinä hän me te he
XEN minun sinun hänen meidän teidän heidän
ACS minut sinut hänet meidät teidät heidät
PART minua sinua häntä meitä teitä heitä
INES minussa sinussa hänessä meissä teissä heissä
ELAT minusta sinusta hänestä meistä teistä heistä
ILAT minuun sinuun häneen meihin teihin heihin
ADES minulla sinulla hänellä meillä teillä heillä
ABLAT minulta sinulta häneltä meiltä teiltä heiltä
ALAT minulle sinulle hänelle meille teille heille
Minulla on kova nälkä Teño moita fame
Sinussa ei ole mitään vikaa Ti non tes ningún defecto
Anna kirje hänelle! Dálle a carta!
Saatte vastauksen meiltä huomenna Recibireis unha resposta de nós mañá
Minä rakastan teitä Quérovos
Heihin ei voi luottaa Non se pode confiar nelas


-Aparte destes pronomes persoais, existen tamén o pronome reflexivo itse ' un mesmo, unha mesma', e o pronome recíproco toinen 'un, -a, -os, -as - outro, -a, -os, -as'.

Haen sen itse Buscareino eu mesmo
Ajan itse partani Afeitome eu mesmo
Lähetämme kirjeitä toisillemme Enviámonos cartas a unha á outra
Ajamme toinen toisemme autoa Conducimos un o coche do outro