Abreviaturas utilizadas na glosa dos exemplos do finés

Abreviatura Valor Significado Equivalente aprox. Categoría
1 1ª persoa referencia ao falante (eu)
2 2ª persoa referencia ao destinatario (ti)
3 3ª persoa referencia a outro que non é falante nin destinatrario (el / ela)
ABES abesivo ausencia sen caso
ABL ablativo afastamento da localización adxacente de, dende caso
ADES adesivo localización adxacente a, en caso
ACUS acusativo obxecto directo (a) caso, transitividade
ALAT alativo achegamento á localización adxacente a, hacia, cara a caso
COM comitativo compañía con caso
COMP comparativo máis ... (que)
COND condicional
ELAT elativo afastamento de localización interior de, dende caso
ESIV esivo condición ou cualidade caso
ILAT ilativo desprazamento á localización interior a, en caso
INES inesivo lugar en donde (localización interior) en caso
INF infinitivo
NOM nominativo caso do suxeito caso, transitividade
PART partitivo caso do obxecto que non está completamente afectado polo proceso caso, transitividade
PARTIC participio
PAS ou PSD pasado
PASIV pasivo
POS posesivo
PL plural máis de un
SG singular non máis de un
XEN xenitivo caso do posuídor e doutros complementos nominais de caso