Os clasificadores acompañan aos nomes contables e adscríbenos a unha clase particular. Sempre van antepostos a el. Sempre van precedidos dun numeral (tamén numerais indefinidos como beberapa (varios) ou interrogativo numeral berapa (canto?): beberapa buah buku= varios libros). Hai que resaltar que o uso do clasificadore é opcional e con moitos nomes case non se usa.

Existen moitos clasificadores, aínda que os máis utilizados son só tres: orang, usado cos nomes de persoas, ekor, usado cos nomes de animais, e buah, usado cos nomes de cousas.

duaekorkuda
dousCLFcabalo
= "dous cabalos
diase-orangguru
ElNUM+CLFprofesor
= "el (é) un profesor
  • É moito máis probable que os clasificadores aparezan con se- (que é o numeral 'un' se pero traduce como artigo indefinido) que con outros números. Se o clasificador está ausente se- non pode aparecer.

Dia seorang guru/Dia guru. = El (é) profesor.

  • Co clasificador o nome sempre é indefinido. Un demostrativo ou posesivo non poden aparecer cun clasificador.
seorang gurucf.guru saya/itu
NUM+CLF N////N+DEM
un profesor////profesor meu/este
un profesor////o meu/este profesor
 
  • A diferenza doutros clasificadores orang pode aparecer sen acompañar a un nome:
Diaseorangyangjujur.
PRONNUM+CLF(enfático)N
Elun(enfático)honesto.
= "El é unha persoa honesta."

Se neste caso desaparecese se- (que así acontece en moitas ocasións), orang debe ser considerado como un nome, que neste caso, significaría 'persoa'. Algunhas veces o clasificador orang e o nome orang poden aparecer xuntos, pero hai tendencia a evitar esta construción:

Seorang orangPerancisdiculikdiKambojakemarin.
NUM+CLF NNVPREPNADV
Unha persoafrancesasecuestradaenCamboiaonte.
= "Un francés foi secuestrado onte en Camboia."
  • Outros clasificadores son:

batang, bentuk, biji úsanse con distintos tipos de obxectos, bilah é usado con cousas punzantes, kuntum úsase coas flores.

Existen algúns máis como lembar, patah ou putuk referidos a cousas de papel, como fotografías ou cartas.

Con xeneralidade, utilízase un clasificador comodín para todas estas distincións: ese é o clasificador buah. Ademais, este tipo de clasificadores poden omitirse (indícanse por parénteses nos seguintes exemplos):

Tadipagisayamenulistiga(pucuk/buah) surat.
DEMNPRONVNUM(CLF) N
Estamañáeuescribíntrescartas.
= "Esta mañá escribín tres cartas."