Modais

Os modais, moitas veces chamados verbos auxiliares nas gramáticas do indonesio, designan conceptos tales como a posibilidade, a capacidade de facer algo e a necesidade. Os principais modais desta lingua son os seguintes:

  • dapat, bisa = "poder", "ser quen/capaz de"
  • boleh = "poder (máis restritivo)", "ter permiso"
  • harus, mesti = "deber"
  • perlu = "deber"
  • mampu, sanggup = "capaz", "ter a capacidade de"
  • sempat = "ter a oportunidade de", "ter tempo", "ser capaz/quen"

Os modais adoitan ir acompañando a verbos:

Kamubolehpergitapiharuspulangsebelumjamlima
Tipoderirmaisdebervolver a casaanteshoracinco
SModalVNexoModalVCircunstancial tempo
="Podes saír pero debes volver a casa antes das cinco en punto"

Aínda que algúns deles tamén poden ir acompañando a adxectivos e locativos:

Seorangpolisiharustingi
Unpolicíadeberalto
SModalAtrib.
="Un policía debe ser alto"
Sayaharuskesana
Eudeberaalí
SModalCircunstancial de lugar
="(Eu) debo ir alí"