Orde de constituíntes na cláusula

A orde básica do indonesio é Suxeito-Verbo-Obxecto (SVO) nas oracións declarativas afirmativas, isto é, na forma non marcada. Tal e como se pode ver no exemplo, o suxeito (kucing) precede ao verbo (makan), que á súa vez é seguido polo obxecto directo (ikan):

Kucingmakanikan
gatocomerpeixe
SVO
= "Os gatos comen peixes"

Con todo, moitos falantes empregan a orde Obxecto-Verbo-Suxeito (OVS) cando utilizan a voz pasiva/obxectiva

Orde de constituíntes na frase

Como adoita ocorrer coas linguas SVO, a orde de constituíntes na frase é núcleo inicial, o que significa que o elemento principal (núcleo) precede ao elemento dependente. Pódese apreciar con claridade nos seguintes exemplos:

Rumahbesar
casagrande
NADX
= "Casa grande"
RumahTomo
casaTomo
NN
= A casa de Tomo
Bukuini
bookthis
NDEM
= Este libro
DiJakarta
enJakarta
PREPN
= En Jakarta

Nas frases nominais, os adxectivos, os complementos do nome e máis os demostrativos van pospostos ao nome. Do mesmo xeito, as adposicións sempre adoptan unha posición prenominal na frase, polo que o indonesio só conta con preposicións.