Os verbos do indonesio non levan ningún tipo de marca de tempo, número ou persoa. En moitas ocasións, esa información debe ser deducida a partir do cotexto e o contexto comunicativo. Noutras, porén, o tempo e o aspecto poden indícarse de xeito analítico por medio de partículas adverbiais independentes.

Hai un grupo de modais, mais non parece haber acordo entre todos os gramáticos á hora de clasificalos ou non como verbos auxiliares.