Demostrativos

Os demostrativos en indonesio son:

  • ini (isto),
  • itu (aquilo),
  • tersebut (xa mencionado), e
  • tadi (recentemente mencionado).

Ini e itu

Ini e itu acompañan ó substantivo principal. Cando non hai distinción entre un e máis de un tradúcense por 'este' e 'aqueles' respectivamente: buku ini este libro kedua buku itu aqueles dous libros. Tamén poden referirse a alguén ou algo anteriormente mencionado mais non agora presente:

Bagaimarumahitu?
ADVNDEM
Cómocasaa?= como é a casa (sobre a que estamos falando)?

Ou a algo fisicamente presente:

Dudukdikursiitu
VPREPNDEM
Sentarencadeiraaquela
= "sentar naquela cadeira."

Ini e itu poden opcionalmente ir precedidos por yang para enfatizar:

RumahbesariturumahTomo
NADXDEMNN
casagrandeaquelarumahTomo
= "Aquela casa grande é a casa de Tomo"
Sayatinggaldirumahyangini
PRONVPREPN(enfático)DEM
euvivoencasa esta
= "eu vivo nesta casa"

''Itu' pode ser utilizado como nominalizador de cláusulas verbais, referindo a todos os casos da acción:

Lariitusehat
NNMLZADX
Correrosaudable
= "Correr é saudable"
  • O uso de itu como artigo. En indonesio non sempre é obrigatorio, só cando se refire a algo único (para distinguir se un substantivo é único ou non hai que fixarse no contexto):
Matahari(o sol)
Bulan(a lúa)

Ó seren substantivos "únicos" van acompañados por itu (posposto).

Para nós o artigo pode referirse a algo non anteriormente mencionado, mentres que itu pode non referirse.

Tersebut

Tersebut pode traducirse en galego como 'anteriormente mencionado':

Alasanitudikemukakanolehpara gurú bahasatersebut
NARTVPREPN + MODDEM
Razónafoi propostapolosprofesores de lingua(anteriormente mencionados)
= "A razón foi presentada polos profesores de lingua antes mencionados"

Tadi

Por último, o demostrativo tadi significa 'recentemente':

Bagaimanapendapatsaudaratentangorangtadi
INTNNPREPNDEM
Calopiniónvostedesobrepersoaesa (recentemente)
= "Cal é a súa opinión sobre esa persoa (que estaba aquí hai un momento)?"