Abreviaturas na glosa dos exemplos en wolof

Abreviatura Significado
APLIC Aplicativo
A Axente
BEN Beneficiario
CAUS Causativo
CL Clase
COND Condicional
Dem Demostrativo
Det Determinante
DIR Dirección
DIST Distante
IMP Imperativo
IMPERF Imperfectivo
INDEF Indefinido
INSTR Instrumental
INT Interrogativo
INTR Intransitivizador
LOC Locativo
LONX Lonxano
N Nome
NEG Negación
OBX Obxecto
P Paciente
Pl Plural
POS Posesivo
Prep Preposición
PROX Próximo
R Receptor
REL Relacionante / Relativo
V Verbo


Grupo de Tipoloxía Lingüística: wolof (Universidade de Vigo)
Última modificación da páxina 02 February 2012 ás 18h56, por JMGM