Grupo de Tipoloxía Lingüística: wolof (Universidade de Vigo)
Última modificación da páxina 27 January 2011 ás 20h09, por JMGM