Numerais

A númeración wolof é de base cinco

1 benn
2 ñaar
3 ñett
4 ñent
5 juróom
6 juróom benn
7 juróom ñaar
8 juróom ñett
9 juróom ñent
10 fukk
11 fukk ak benn
12 fukk ak ñaar
20 ñaar fukk
100 téeméer
200 ñaari téeméer
1000 junni

Os números distintos de 1 toman unha terminación plural -i cando acompañan un nome:

ñaari ayubés dúas semanas
fukki fan dez días

Os ordinais fórmanse engadindo -eel(u):

fukkeelu fas wi
décimo cabalo o
= "o décimo cabalo"

A palabra njëkk, que significa 'primeiro', non segue este patrón, senón o patrón típico das construcións relativas:

jigéen ju njëkk
muller a(artCL.REL) primeiro
="a primeira muller"


Grupo de Tipoloxía Lingüística: wolof (Universidade de Vigo)
Última modificación da páxina 13 April 2009 ás 03h07, por JMGM