O uso de demostrativos é obrgatorio nas frases nominais. Adoitan ser o primeiro elemento e indican se o nome é coñecido, identigicable ou visible e poden ser acompañados na fala con xestos corporais. Estas partículas teñen tamén outras funcións como pronome, adverbio, adxectivo ou proverbos, pero os seus usos básicos son os seguintes:

  • We

Sinala un substantivo visible preto do falante:

X-Ø-ki-chapweme'scha'
COMPL-3s.ABS-3p.ERG-agarrarDEMgatodi
= Di que agarraron este gato
  • Le

Utilízase con nomes visibles, que poden estar preto do falante pero non se tocan no momento de sinalalo.

  • Ri

Sinala un nome invisible para o falante e o oínte, pero que é coñecido ou identificable por ter sedi mencionado con anterioridade.

Iareb'ar-taqchikop
esonPARTDEM-PLpaxaro
= E eran aqueles paxaros

Outros demostrativos como wa' e la' funcionan como pronomes e ri' desempeña función de pronome ou proverbo.