Os nomes dos días

Como se explica na información xeral, o idioma k'iche' pertence á familia de linguas maia. A civilización maia é moi coñecida polos seus coñecementos en astronomía e por elaborar complexos calendarios seguindo o seu sistema de numeración. Contaban cun total de 21 días ou kin coa súa correspondente representación gráfica en glifos:

Attach:kines.jpg Δ

Actualmente, en cambio, en k'iche' a denominación dos días da semana, os sete días que coñecemos, é máis sinxela: ó termo 'día', q'ij, precédelle un numeral na súa forma ordinal para indicar o día da semana:

lunsmartesmércoresxovesvernes
nab'e q'ijukab q'ijurox q'ijukaj q'ijuro q'ij

Os adverbios locativos


(http://www.mayacalendar.com/loscalendariosmayas.html)