O marcador de posesión indica persoa e número gramaticais do poseedor dun substantivo. Para isto utilízanse os pronomes da serie A en posición de prefixo engadidos ó nome.

ixim >iw-ixim
raíz >2p.ERG-millo
millo >=O voso millo
kar >nu-kar
raíz >1s.ERG-peixe
peixe=O meu peixe

Hai distintas estratexias de adición dos posesivos segundo o tipo de substantivo. Con algúns nomes, hai un cambio de vogal de curta a longa, outros substantivos perden o sufixo, con outro grupo de nomes ocorre o contrario, é preciso engadir un morfema e incluso aparecen casos irregulares nos que se utiliza unha forma supletiva:

  • Cambio de vogal:
kinäq'>u-kinaq'
raíz >3s.ERG-feixón
feixón=O seu feixón
  • Substantivos sustractivos: suprímense os sufixos -aj, -ij ou -axel. Esta clase inclúe partes do corpo, roupa ou familiares.
wex-aj >nu-wex
raíz-SUF >1p.ERG-pantalóns
pantalóns=Os meus pantalóns
  • Substantivos agregativos: engádese o sufixo -Vl. Polo xeral, esta clase está formada por partes do corpo.
kik' >qa-kik'-el
raíz >1p.ERG-sangue
sangue=O noso sangue
  • Substantivos supletivos: a raíz cambia completamente na forma posuída.
ja >w-ochoch
raíz >1s.ERG-casa
casaA miña casa