Partículas interrogativas

Estas partículas introducen cláusulas interrogativas para cuestionar algún dos constituíntes, sempre van ao inicio da cláusula.

PARTÍCULAS INTERROGATIVAS
¿Jachin/jachinaq?Quen?
¿Jas?Que?
¿Jawi chi’? Onde?
¿Jampa’? Cando?
¿Janipa’?Canto?
¿La...?Será, acaso?
¿Jas che?Por que?

Exemplos:

¿Jachinx-e-b’ an-ow-ik?
quenCOMPL-3p.ABS-facer-ANTIP-INTR
=Quenes o fixeron?
¿Jawik’owir-achochriali?
OndeestáLOC3s.ERG-casaDEMrapaza
=Onde está a casa da rapaza?
¿Jampa’k-perikun-an-el?
CandoINC-3s.ABS-virDEMcurar-ANTIP-s
=Cando vén o médico?

Interrogación de resposta sí e non

Para este tipo de interrogación emprégase a partícula interrogativa la, coas oracións que presentan unha estructura similar á de enfoque. Para responder a esta interrogación utilizánse as seguintes respostas curtas:

AfirmaciónNegación
je’ maj/ja’i’ non
are’ éma are taj non é
je’ are’ sí éja’i’, are taj non, non é

Exemplos

¿Laareriachix-∅- ulq-uk’?
INTENFDEMhomeCOMPL-3s.ABS-chegar aquí2p.ERG-PREP
=Foi aquel home quen chegou connosco?
¿LaareriaB’alamx- ∅ -loq’owr-echrijunk’oy?
INTENFDEMCLFB’alamCOMPL-3s.ABS-comprar3s.ERG-paraDEMARTmico
=¿Foi B’alam quen comprou aquel mico?

Interrogación para pedir información

Este tipo de interrogativas son as empregadas para pedir información, e para iso utilízase un pronome interrogativo específico dependendo do caso:

PRONOME INTERROGATIVO
Jachinquen
Jasque / como
Jawionde
Jas ruk’ con que
Jachin chi repara quen
Jachin ruk’ con quen
Jas chi rijsobre que
Jas che / Jas rumalpor que
Jas uchakpara que
Jampa' cando
Janipa’ canto (s)

Exemplos

¿Jachinx-∅-pewuqub’-ixir?
quenCOMPL-3s.ABS-virsete-día
=Quen veu hai sete días?
¿Jachinx-e’-u-tijriutiw?
quenCOMPL-3p.ABS-comerDEMcoiote
=A quen se comeu o coiote?