Calquera das partes da cláusula pode ser negada: tanto os constituíntes centrais coma os adxuntos. Hai diferentes tipos de partículas ou morfemas negativos:

A partícula ma(u) precede a palabra que nega e compleméntase coa partícula ta(j). En ocasións utilízase só m cando se nega a realización do proceso dun imperativo (ma antes de consonante). Neste caso vai ligado ó verbo.

PARTÍCULAS NEGATIVAS
ma(n)... ta(j)negación
ma/nanegación
ja'i' non
majnon hai
k'a maja' aínda non
miyjunningún

Exemplo:

M-Ø-a-qumlekun-ab'allee'
NEG-3s.ABS-2s.ERG-beberDEMcurar-SDEM
= Non tomes esa menciña