Modo exhortativo imperativo

Indica mandato, desexo ou exhortación. Márcase cos afixos ch-j-/k- nos dous tipos de verbos. O prefixo ch- é o máis utilizado para o mandato e a exhortación, onde a voz do falante tende a ser máis efusiva. Mentres que no uso de k- a voz do falante tende a ser máis suave. O afixo j- utilízase cando o verbo en imperativo inclúe movemento de dirección.

O modo imperativo caracterízase por incluir, ademáis dos prefixos, o sufixo -oq que se engade o final dos verbos intransitivos.

-Exemplos con verbos intransitivos

ch-atwa'-oq
IMP-comer-IMP
= Come ti
k-atz'ib'an-oq
IMP-escribir-IMP
= Que escriba el/ela

-Exemplos verbos transitivos

ch-inawilä'
IMP-mirar
= mírame
k-ojuq'aluj
IMP-abrazar
= que nos abrace