Lewis, M. Paul (ed.) (2009), "Ethnologue: Languages of the World", Dallas: SIL.

Blog que pretende Xerar información básica relacionada co aprendizaxe do idioma K’iche’

Lexis: Blog de aula de Fundamentos Léxicos del IES La Senda. Enlace á explicación e imaxes sobre a numeración maia