Textos en k'iche'

Narracións de Francisco Perez Zacarías, de Santa Cruz del Quiché, gravadas durante a estadía na Universidade de Vigo en 2002